ISKAM-PARI.COM се продава... вижге още

The best websites for big free easy money online.

 

Заповядайте в новата по-интересна версия на ISKAM-PARI.COM за всичко, от което имате нужда.

 

Как се наемат реферали в NeoBux, ProBux и Ojooo

Как се работи с наетите реферали (реферали под наем).

Как се наемат реферали в PTC сайтове.

Наетите реферали в сайтовете са добър инструмент за печелене на пари, но се иска и малко повече отговорност за тяхното управление за да може да достигате до печалба.

В тази тема ще обясним как да си наемете реферали в надеждните сайтове - NeoBux, ProBux и Ojooo от главния баланс в акаунта ви и чрез закупуване от PayPal акаунта ви. Също така ще обясним и как се управляват - как се удължава времето на наетите реферали и как се рециклират наети реферали ако не са активни.

Взимаме факта, че сте си записали сметката на PayPal в дадения сайт и че имате налични пари в PayPal.

 

Как се наемат реферали в NeoBux?

След като си влезете в акаунта на NeoBux погледнете леко в дясно, над графиката ще видите зелени бутони - натискате на бутона "Refferals":

1. Закупуване на наети реферали от основния баланс - 1 реферал = $0.20 / минимумът е 3 реферала = $0.60. След като натиснете на бутона "refferals" ще се покажат пакети, във всеки пакет има число, това число е броя на рефералите. Според наличността ви в баланса пакетите с реферали ще са съответно в различни цветове. Всеки пакет който е в син цвят означава че имате достатъчно пари в баланса си да наемете определен брой реферали. Ако пакетите са в сив цвят, това означава, че не можете да наемете тези реферали поради липса на достатъчно средства в баланса ви. Ако няколко пакета са в син цвят просто си избирате кой пакет да вземете.

След като сте избрали кой пакет да вземете, натискате го и ще се покаже надпис с 2 бутона - зелен "Yes", син "No". Това е питане дали искате да наемете този пакет реферали. Съответно натискате на зеления бутон "Yes". Сега ще се покаже зелен надпис за успешната покупка. Натискате на името си за да се върнете в акаунта си, от страни на графиката ще видите меню в което са описани броя на наетите ви реферали "Rentes 10" примерно. До числото има малка синя стрелка която като я натиснете и ще влезете в менюто на наетите реферали и съответно ще ги видите.

2. Закупуване на наети реферали чрез PayPal сметката. Предваритено трябва да сте си записали сметката (Емайла) на PayPal в настройките на NeoBux за да може да извършите покупка. Следователно и да можете да теглите пари - да знае сайта къде да ви прати парите (по коя сметка).

Плащането става по следния начин:

След като сте си в акаунта на NeoBux, погледнете лявото меню до графиката. От там ще видите думичка "Rental Balance:" и сумичка до нея, обикновено $0.000. До тази сумичка има синьо плюсче което натискате. Сега ще се покажат 3 зелени бона, натискате на PayPal. Ще се покажат стрелки и сума между тях. Със стрелките избирате сумата, намаляване и увеличаване. Минимална сума която може да вкарате в NeoBux е $5. След като изберете сумата, натискате на картинката която е от долу - картинката на PayPal. От там ще ви се покаже прозорец на PayPal и натискате на оранжевия бутон "Log In", от там ще въведете данните си на PayPal сметката Емайл и парола и натискате пак оранжевия бутон и плащането (захранването) е успешно. После се връщате в акаунта на NeoBux и следвате стъпките от т.1 по-горе.

При всяко действие (стъпки за закупуване на реферали) е възможно да ви се показват картинки с различни начини за плащане - Rent Referrals, Main Balance, и платежни процесори. Натискате на картинката която отговаря на вашето разплащане. Това условие ако се изиска важи и за сайтовете по-долу.

Ако има проблем попитайте.

 

Как се наемат реферали в ProBux?

Влизате си в акаунта на ProBux и погледнете в дясно където ще видите 4 големи бутона с картинки в тях. Натискате на бутона "Rent Refferals":

1. Закупуване на наети реферали от основния баланс - 1 реферал = $0.20 / минимум за наемате 3 реферала. След като сте натиснали на бутона ще се покажат и пакетите с рефералите. Ако имате налични средства в баланса ви то пакетите ще са оцветени в зелено, ако нямате достатъчно налични средства пакетите ще са оцветени в сиво. Подобно на обяснението в NeoBux.

След като сте избрали кой пакет от възможните зелени да закупите, натискате на избрания, ще се покаже потвърдителен текст с две зелени бутончета "Yes" и "No". Натискате "Yes" за потвърждение и закупуване на наетите реферали. Сега ще се покаже поздравителен текст за успешна сделка. Връщате се в акаунта си, поглеждате средното меню където ви е статистиката, поглеждате малко по-долу и ще видите "Rented Referrals: 10" примерно. Натискате на "Rented Referrals:" и ще отидете при наетите си реферали и ще ги видите.

2. Закупуване на наети реферали чрез сметката ви - PayPal. Плащането става по следния начин. Влизате си в акаунта на ProBux, поглеждате в дясно където ще видите 4-те големи бутона, натискате на бутона "Rent Referrals" и ще отидете при пакетите с реферали. Поглеждате малко горе в дясно където ще видите думичката "[Add funds]" която натискате. Избирате картинката на PayPal. Ще се покаже надпис който ви осведомява, че ще бъдете таксувани 6% за всяка сума с която ще захраните акаунта си. Натискате на десния син бутон "CONTINUE WITH PAYPAL". Ще се покажат стрелки със сумичка по средата, $5 е минималната сума с която може да захраните акаунта си. С тези стрелки ляво-дясно увеличавате и намалявате сумата с която желаете да захраните акаунта си. След като сте избрали сумата натискате на синия бутон по-долу "ADD FUNDS". Сега ще се прехвърлите на страницата за плащане на PayPal където да си въведете данните - Емайл и парола с които влизате в PayPal и натискате на оранжевия бутон. След проверка ще се покаже статистика по сметката ви в PayPal и натискате на оранжевия бутон "Pay Now". Следователно плащането е осъществено! Сега се връщате в акаунта на ProBux и отново натискате на големия бутон "Rent Referrals" и според това с колко пари сте захранили акаунта си, съответния пакет с реферали който може да закупите ще е оцветен в зелено. Всеки пакет има число, в това число са броя на рефералите. Останалите стъпки са от т.1

 

Как се наемат реферали в Ojooo?

Влизате си в акаунта на Ojooo и от менюто в ляво намирате и натискате на "Purchase Referrals", където също ще видите и цените на рефералите - $0.20 за 1 реферал. Може да наемате и по 1 реферал.

1. Закупуване на наети реферали в Ojooo от основния баланс. След като сте натиснали на "Purchase Referrals" ще ви се покаже и ценорасписа, над ценорасписа има един малък текст, а точно над текста леко в дясно пише "Your rental balance is: $0 - add funds" от където натискате на "add funds". Процедурата е за прехвърляне на пари от основния ви баланс. След като сте натиснали на "add funds" ще се покаже малка таблица и ако имате достатъчно пари в баланса си от тази таблица избирате "via Balance Transfer" като отбележите точката с натискане. Продължавате като натиснете и бутона "Next" по-долу. Ще ви се покаже поле в което да въведете каква сума искате да прехвърлите от баланса си за да може да закупите наети реферали. След като сте въвели сумата, по-малка или равна на тази в баланса ви, натискате бутона "Next" по-долу. Сега ще се покаже нов бутон "Buy", който натискате. Ще се покаже поздравителен текст в който пише, че "успешно сте прехвърлили парите". Автоматично се връщате на страницата с ценовата листа, но сега където натиснахте по-рано "Your rental balance is: $0 - add funds" ще видите прехвърлените пари. Сега е момента да закупите реферали. По-долу в ценовата листа ще видите пак цени на броя реферали и на същия ред на пакетите ще видите "количка". Натискате на количката спрямо това какъв пакет искате да закупите и спрямо колко пари сте прехвърлили (може да наемете реферали и за по-малко пари от прехвърлените). Най-отгоре ще се покаже и поздравителен текст "Your order was processed successfully - Thanks for a smooth transaction." за успешно закупуване на реферал/ли. След това поглеждате менюто в ляво и намирате "Rented Referrals" къде е и натискате за да видите наетите си реферали.

2. Закупуване на наети реферали в Ojooo с лични средства чрез PayPal. След като сте си влезли в акаунта натискате на "Purchase Referrals" в менюто в ляво. Ще се покаже ценовата листа. Над нея има малък текст над който пише "Your rental balance is: $0 - add funds", натискате на "add funds". От таблицата която ще се покаже избирате "via PayPal" като натиснете на точката за да отбележите. Натискате бутона "Next" по-долу. Сега ще се покаже поле в което да въведете сумата за захранване на баланса. Минималната сума за захранване е $2 (=10 реферала). След това натискате бутона "Next" по-долу. Сега автоматично ще се прехвърлите на страница на PayPal където да въведете данните си - Емайл и парола. Натискате на оранжевия бутон и ще се покаже статистика на заявката ви с текущия ви баланс в PayPal. След това натискате на оранжевия бутон "Buy Now" и сделката е извършена. Сделката ще е успешна стига да имате повече или равна сума от тази която сте заявили в Ojooo. Защото ако имате по-малко пари от заявените то няма да има сделка разбира се. Ако не се прехвърлите автоматички в Ojooo, то влезте наново в сайта и наемете реферали какво обяснихме в т.1

Ако има проблем попитайте.

 

Как се удължават наетите реферали и как се рециклират ако не са активни?

Удължаване и рециклиране на наети реферали.

В тези сайтове инструментите на наетите реферали са на един принцип. Влизате в менюто на наетите си реферали какво обяснихме за всеки сайт по отделно. Сега виждате наетите реферали. След всеки нает реферал има малко квадратче. След като сложите отметка в малкото квадратче (може да отметнете няколко реферала наведнъж, но всяко действие което ще извършвате от инструментите ще се умножава - $0.07 за рециклиране на 1 реферал и $0.14 за 2 реферала и така на татък, същото е с удължаването на времената), под рефералите ще се покаже малко меню. В това меню са изложени времената за удължаване и опцията за рециклиране на реферал. След като изберете нужната опция с която да управлявате реферала/те, в менюто с инструменти ще се покаже малко бутонче, натискате това бутонче и успешно сте осъществели "ремонта" на дадения реферал/и.

 

Автор на статията Източник: iskam-pari.com

 

⇓ бързи връзки ⇓

Начало | ClixSense сайт | NeoBux сайт | Допълнителни сайтове | Решаване на задачи

 

 

© iskam-pari.com (original) (bg.iskam-pari.com 2016) / 2012 - 2018 / Национален инфо-сайт за практическа работа с PTC сайтове.

РЕДАКЦИЯ в сайта - 5.04.2018г. / Текуща версия от 26.06.2013г.

Благодарствени писма.

Fashionsko.bg - дамска и мъжка мода.
 

 

 

Skrill!

(онлайн сметка за NeoBux)

 

Payoneer!

(онлайн сметка за ClixSense)

 

 

Със събраните пари от PTC сайт може да се възползвате от:

Дамски (женски) дрехи от fashionsko.bg